Συνταξιούχος Δημοσίου (πάνω από 20 χρόνια) που δηλώνει αγροτικά εισοδήματα από το 2014, έκανε έναρξη ως αγρότης ειδικού καθεστώτος στις 17/8/2017.Αυτό δεν επηρέασε τη σύνταξη του αφού δεν ενεργοποιήθηκε το άρθρο 20 του Ν.4387/2016.Τώρα με τις νέες ρυθμίσεις του 4670/2020 θα υποστεί μείωση η σύνταξη του κατά 30%? Η εγκύκλιος 35 του ΕΦΚΑ αναφέρει: Συνταξιούχοι που είχαν αναλάβει εργασία ή δραστηριότητα πριν την 13/05/16 (έναρξη ισχύος ν. 4387/2016) και εξαιρούνταν από την εφαρμογή του αρ. 20 του ν. 4387/2016 σύμφωνα με ειδικότερες διατάξεις, οι οποίοι εξακολουθούν να εργάζονται, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος από 01.03.2022 . Στη δική μας περίπτωση δεν είχε ενεργοποιηθεί το άρθρο 20 όμως η έναρξη έγινε 17/8/2017