Την 30/12/2019 η ΑΑΔΕ σε Συνταξιούχο έκανε τροποποιητική δήλωση για αναδρομικά για την χρήση του 2013 και περιέλαβε σε αυτό το έτος αναδρομικά που αφορούσαν τις χρήσεις 2011 και 2012 και περιλαμβανόντουσαν στο ηλεκτρονικό αρχείο της βεβαίωσης αποδοχών της χρήσης του 2013.

Στα μέσα του 2014 ο φορολογούμενος υπέβαλε τροποποιητικές δηλώσεις για τις χρήσεις 2011 και 2012 και δήλωσε τα πιο πάνω αναδρομικά συντάξεων.

Ο φορολογούμενος μέχρι και σήμερα δεν έκανε ενδικοφανή προσφυγή για να ζητήσει την διόρθωση της εκκαθάρισης της δήλωσης για το 2013 καθώς η ΑΑΔΕ δεν έλαβε υπόψιν της τις τροποποιητικές δηλώσεις που υπέβαλε με αποτέλεσμα να φορολογηθεί για επιπλέον ποσά συντάξεων τα οποία ποτέ δεν έλαβε.

Εχει κατά την γνώμη σας ο φορολογούμενος την δυνατότητα να ζητήσει την επανεκκαθάριση της δήλωσης του 2013 ?