ΑΕ έχει κονδύλι στα αποτελέσματα εις νέον το οποίο θέλει να χρησιμοποιήσει για τη συμμετοχή της στο κεφάλαιο ΙΚΕ που ιδρύεται .

Απαιτείται να προηγηθεί η κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων εις νέον ?

Θα πρέπει να καταβληθεί φόρος διανομής κερδών και να χορηγηθεί σχετική βεβαίωση διανεμόμενων κερδών στους μετόχους?

Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί και τις εγγραφές θα πρέπει να γίνουν για να απεικονιστούν τα δύο γεγονότα?