Η τοπική ΔΟΥ , κάλεσε για μερικό φορολογικό έλεγχο 2 ατομικές επιχειρήσεις , με απλογραφικά βιβλία (συζύγους ), με διαφορετικό αντικείμενο εργασιών ,με την δυνατότητα για υποβολή εκπρόθεσμων, τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων για τις φορολογίες και τις φορολογικές περιόδους ή υποθέσεις που περιλαμβάνονται στην εντολή ελέγχου, για δύο έτη μέσα στην 5τεία . Σημειωτέον η σύζυγος έχει δραστηριότητες με ενοικιαζόμενα δωμάτια ( μέχρι 10 ) και αγροτικά προϊόντα. Είναι γραμμένη στο μητρώο αγροτών, ασφαλισμένη στο ΟΓΑ , λαμβάνει ενίσχυση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μόνο, για ορεινές περιοχές αφορολόγητο . Δηλώνει εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα λιγότερο από το 3% και κάποιες χρονιές μηδενικό έναντι του εισοδήματος από τα ενοικιαζόμενα .Η ετήσια απασχόληση σε ώρες εργασίας σύμφωνα με την 169653/3-6-11, Όπως έχει τροποποιηθεί, του Υπ. Αγρ .Ανάπτυξης δεν υπερβαίνει τις 30, για τα αγροτικά προϊόντα . Το εισόδημα από τα ενοικιαζόμενα το δηλώνει ως εισόδημα από Π.Υ και από τα αγροτικά στον αγροτών, με την σημείωση του κατ’ επάγγελμα αγρότη. Το ΚΕΠΠΥΕΛ της χορηγεί βεβαίωση κατά κύριο επάγγελμα αγρότισσα. Το ακίνητο που χρησιμοποιεί είναι ιδιόκτητο ( όχι στην επιχείρηση ). Δηλώνει εισόδημα από ιδιόχρηση και το αφαιρεί ως έξοδο των ενοικιαζομένων.

Ερωτήματα. 1). Ο Τρόπος αυτός υποβολής των Φ.Δ. είναι σωστός, η από τον έλεγχο μπορεί να θεωρηθεί, συνολικά, ως εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα ( και των ενοικιαζόμενων) και με βάση τις διατάξεις του αρθρ. 39, παρ.2 του ν.4172( λαμβάνοντας υπ΄όψιν σας και την υπ΄αριθ. ΔΕΔ 2086/2020, αντίθετη περίπτωση ) να αφαιρεθεί από τα έξοδα η ιδιόχρηση. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον προβεί σε επαναπροσδιορισμό του εισοδήματος ,πρέπει να διαγράψει το ήδη δηλωθέν εισόδημα από ιδιόχρηση, η δεσμεύεται από κάποια διάταξη νόμου, να το αφήσει όπως είναι .

2) Εάν υποβάλουν και οι δύο τροποποιητικές δηλώσεις, για το διάστημα που καλούνται, ή και των υπόλοιπων ετών της 5τείας, με επιφύλαξη , θα επιβληθούν κι στους δύο το πρόστιμο των 250,00€ ή μόνο σε έναν ;

3)Εάν υποβληθούν τροποποιητικές δηλώσεις πριν τον προσωρινό έλεγχο και η ΔΟΥ μετά προχωρήσει στον έλεγχο και διαπιστώσει και κάποιες άλλες παραβάσεις , έχει το δικαίωμα ο φορολογούμενος να υποβάλει εκ νέου νέες τροποποιητικές δηλώσεις ; σε αυτήν την περίπτωση θα καταλογιστούν πάλι πρόστιμα των 250,00€. Παράκληση για σύντομη απάντηση.

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

Με εκτίμηση