Πρόκειται για ΝΕΠΑ, με απλό γραφικά βιβλία. Ενοικιάζει ιδιόκτητο ιστιοπλοϊκό σκάφος με συνολικό εβδομαδιαίο αντίτιμο 3000 € σε ιδιώτες, οι οποίοι εκτελούν πλόες σε λιμάνια μέσα στον ελλαδικό χώρο. Παρακαλώ ενημερώστε για το παρακάτω: 1) τι ποσόν ΦΠΑ θα αποδώσει για τις 3000 συνολικό αντίτιμο; 2). Σε περίπτωση που εκτελούνται πλόες και εκτός της ελληνικής επικράτειας, αλλάζει κάτι ως προς τον Φ.Π.Α. που θα αποδώσει;