Με ποιά διαδικασίς διορθώνεται λανθασμένη αποστολή παραστατικού στο My data οταν έχει παρει ηδη αριθμό ΜΑΡΚ (πχ πιστωτικό τιμολόγιο εστάλλει ως τιμολόγιο); Επίσης ποιος τύπος λογαριασμού αντιστοιχεί στο περιβαλλοντικό τέλος, στον δημοτικό φόρο και στο φόρο διαμονής;