Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Menu

Ιστορικό ερωτήματος

κλείσιμο

Με ποιά διαδικασία διορθώνεται λανθασμένη αποστολή παραστατικού στο My data ;

Με ποιά διαδικασίς διορθώνεται λανθασμένη αποστολή παραστατικού στο My data οταν έχει παρει ηδη αριθμό ΜΑΡΚ (πχ πιστωτικό τιμολόγιο εστάλλει ως τιμολόγιο); Επίσης ποιος τύπος λογαριασμού αντιστοιχεί στο περιβαλλοντικό τέλος, στον δημοτικό φόρο και στο φόρο διαμονής;
1. Στην Επιχειρησιακή Ανάλυση Παραστατικών ΑΑΔΕ (έκδοση 0.6 – Φεβρουάριος 2020) αναφέρεται:

«9. Ακύρωση Παραστατικών - Εγγραφών

Η διαδικασία ακύρωσης παραστατικών περιλαμβάνει δύο περιπτώσεις. Η πρώτη αφορά την ακύρωση παραστατικού ή εγγραφής και την άμεση διαβίβαση του ορθού με το ίδιο Αναγνωριστικό Παραστατικού ID (ΑΦΜ Εκδότη, Ημερομηνία Έκδοσης, Αριθμός Εγκατάστασης στο Μητρώο του Taxis, Τύπος Παραστατικού, Σειρά, ΑΑ Παραστατικού). Η δεύτερη περίπτωση αφορά την ακύρωση παραστατικού ή εγγραφής χωρίς τη διενέργεια νέας διαβίβασης.

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση των παραστατικών, η ακύρωση επιλέγεται μόνο στην περίπτωση που το παραστατικό εκδόθηκε και διαβιβάστηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myDATA, αλλά η συναλλαγή δεν πραγματοποιήθηκε και το παραστατικό δεν διαβιβάστηκε ποτέ στο Λήπτη.

Σε διαφορετική περίπτωση κατά την οποία η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε, το παραστατικό διαβιβάστηκε στον Λήπτη και οι αντισυμβαλλόμενοι ακυρώνουν - αντιλογίζουν μέρος ή όλη τη συναλλαγή, εκδίδεται πιστωτικό τιμολόγιο στον Λήπτη και διαβιβάζεται η Σύνοψη στην πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Βιβλίων myDATA της Α.Α.Δ.Ε.

9.1.1 Ακύρωση Παραστατικών - Εγγραφών Ληπτών (Β, Γ) χωρίς νέα διαβίβαση του ορθού»

Στην περίπτωση ακύρωσης παραστατικών των κατηγοριών Τυποποιήσεων Δεδομένων Παραστατικών Β και Γ χωρίς νέα διαβίβαση του ορθού, η Επιχείρηση επιλέγει την παραπάνω ένδειξη και την παραπέμπει στα είδη των παραστατικών των παραπάνω κατηγοριών, στη συνέχεια επιλέγει διακριτά τον τύπο παραστατικού και εν συνεχεία το παραστατικό που επιλέγει να ακυρώσει.

Με την παραπάνω διαδικασία δημιουργείται ένδειξη για την ακύρωση του επιλεγόμενου

παραστατικού, με αποτέλεσμα στην απεικόνιση του Αναλυτικού Βιβλίου της Επιχείρησης να

δημιουργείται νέα εγγραφή (αρνητική) που ακυρώνει διακριτά τη συσχετιζόμενη εγγραφή.

9.1.2 Ακύρωση Παραστατικών Οντότητας (μη χρήση παραστατικού) (Α) χωρίς νέα διαβίβαση του ορθού

Στην περίπτωση ακύρωσης παραστατικών των κατηγοριών Τυποποιήσεων Δεδομένων Παραστατικών Α χωρίς νέα διαβίβαση του ορθού, η Επιχείρηση επιλέγει την παραπάνω ένδειξη και την παραπέμπει στα είδη των παραστατικών της παραπάνω κατηγορίας, στη συνέχεια επιλέγει διακριτά τον τύπο παραστατικού και εν συνεχεία το παραστατικό που επιλέγει να ακυρώσει.

Με την παραπάνω διαδικασία δημιουργείται ένδειξη για την ακύρωση του επιλεγόμενου παραστατικού, με αποτέλεσμα στην απεικόνιση του Αναλυτικού Βιβλίου της Επιχείρησης να δημιουργείται νέα εγγραφή (αρνητική) που ακυρώνει διακριτά τη συσχετιζόμενη εγγραφή.

 

2. Στις συχνές ερωτήσεις απαντήσεις «Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ - Επιχειρησιακά Θέματα» με τελευταία Ενημέρωση στις 17/11/2020 αναφέρεται:
«Πώς αντιμετωπίζονται οι λοιποί φόροι, το χαρτόσημο και τα τέλη στην ψηφιακή πλατφόρμα myData, τόσο από την πλευρά του Εκδότη όσο και από την πλευρά του

Λήπτη;

Για τον Εκδότη, οι λοιποί φόροι, το χαρτόσημο και τα τέλη αποτελούν ποσά προς απόδοση, ενώ για τον Λήπτη αποτελούν έξοδο.».

3. Όσον αφορά τον φόρο διαμονής σχετικό είναι το παραστατικό Α.1.8.2 «Ειδικό Στοιχείο – Απόδειξης Είσπραξης Φόρου Διαμονής» (παράρτημα απόφασης Α.1138/2020).

 Στην Επιχειρησιακή Ανάλυση Παραστατικών ΑΑΔΕ (έκδοση 0.6 – Φεβρουάριος 2020) αναφέρεται σχετικά (παραθέτουμε μέρος της ανάλυσης):

«Τύπος Παραστατικού 8.2 Ειδικό Στοιχείο – Απόδειξης Είσπραξης Φόρου Διαμονής

Α. Υποχρέωση Διαβίβασης ο Εκδότης

Το παραστατικό Ειδικό Στοιχείο – Απόδειξης Είσπραξης Φόρου Διαμονής διαβιβάζεται υποχρεωτικά μόνο από τους Εκδότες του, πλην της περίπτωσης παράλειψης διαβίβασης από μέρους τους εντός της σχετικής προθεσμίας. Σε αυτή την περίπτωση επιτρέπεται να το διαβιβάσει ο Λήπτης (στην περίπτωση επιχείρησης).

Β. Τρόπος Ενημέρωσης Αναλυτικού Βιβλίου Εκδότη - Λήπτη

Το παραστατικό Ειδικό Στοιχείο – Απόδειξης Είσπραξης Φόρου Διαμονής ενημερώνει το Αναλυτικό Βιβλίο του Εκδότη στο σκέλος των Εσόδων μόνο για το Φόρο Διαμονής και το Αναλυτικό Βιβλίο του Λήπτη (στην περίπτωση επιχείρησης) στο σκέλος των Εξόδων. Μπορεί να συσχετίζεται με ακυρωτικό στοιχείο ανά περίπτωση που ενδέχεται να διαβιβαστεί μεταγενέστερα.»

Τέλος, οι φόροι στο myData καταχωρούνται είτε σε επίπεδο γραμμής (Invoice details) είτε σε επίπεδο συνόλου φόρων (Taxes totals), δηλαδή στο σύνολο του παραστατικού.

Ο δημοτικός φόρος εμπεριέχεται στο παραστατικό που θα εκδώσουμε. Δεν αναγράφεται διακριτά στο παραστατικό. Άρα θα πρέπει να δημιουργηθεί επιπλέον τακτοποιητική εγγραφή που θα μειώνει τον κύκλο εργασιών. Στη γενική λογιστική χρεώνουμε την ομάδα 7 και πιστώνουμε τον 54 για να δημιουργήσουμε την υποχρέωση αφού κάνουμε αποφορολόγηση από τα έσοδα και στη συνέχεια υπολογίσουμε τον φόρο, πριν την υποβολή της σχετικής δήλωσης στον δήμο. 

Η συγκεκριμένη διαδικασία δεν υποστηρίζεται ακόμα από το myData καθώς δεν μπορούμε να καταχωρήσουμε αρνητικές αξίες. Αναμένεται νέα τεχνική τεκμηρίωση για τις τακτοποιητικές εγγραφές και νέα επιχειρησιακή ανάλυση από την ΑΑΔΕ με σχετικές διορθώσεις. 

 

Στις περιπτώσεις τελών, μεταξύ άλλων αναφέρεται:

Κωδικός

8: Περιβαλλοντικό Τέλος & πλαστικής σακούλας ν. 2339/2001 αρ. 6α 

 

Στις περιπτώσεις λοιπών φόρων, μεταξύ άλλων αναφέρεται:

Κωδικός:

6

Ξενοδοχεία 1-2 αστέρων 0,50 €

7

Ξενοδοχεία 3 αστέρων 1,50 €

8

Ξενοδοχεία 4 αστέρων 3,00 €

9

Ξενοδοχεία 4 αστέρων 4,00 €

10

Ενοικιαζόμενα - επιπλωμένα δωμάτια - διαμερίσματα 0,50 €

 

Copyright © Epsilon Net | Όροι Χρήσης