Ξενοδοχειακή επιχείρηση ΑΕ αναλαμβάνει κατασκευαστικές εργασίες για την δημιουργία 2 τουριστικών κατοικιών με αντιπαροχή. Δηλαδή το ένα ακίνητο θα περιέλθει στον οικοπεδούχο, που είναι ένας ιδιώτης.Το άλλο μπορεί να πουληθεί. Τι θα γίνει αν με την ολοκλήρωση της οικοδομής το άλλο ακίνητο περιέλθει τελικά στον κατασκευαστή? Θα ήθελα να ξέρω ως θα χειριστώ τα παρακάτω θέματα.

· τι λογιστικές εγγραφές θα γίνουν στην ιδιόχρηση? θα γίνει μεταφορά από την ομάδα 2 στην ομάδα 1? Τι εγγραφές θα γίνουν στην παράδοση στον οικοπεδούχο? Μην ξεχνάμε έχουμε και το ΦΠΑ σε αναστολή και βιβλίο κοστολογίου. Το ΦΠΑ πως το χειριζόμαστε?

· τι κινήσεις θα γίνουν αναφορικά με τον χειρισμό του ΦΠΑ και πότε? Π.χ. η ιδιόχρηση θα υπάρχει υποχρέωση για παρακολούθησης του ΦΠΑ για 5 έτη?

· αναφέρεται ότι «σε περίπτωση που συντάσσεται εργολαβικό προσύμφωνο αντιπαροχής μετά την οικειοθελή ένταξη του υποκείμενου κατασκευαστή στο καθεστώς αναστολής, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 15.ε του Κ.Ν.Τ.Χ. και το τέλος χαρτοσήμου υπολογίζεται επί της αντικειμενικής αξίας του οικοπέδου, εκτός εάν στο προσύμφωνο αναγράφεται αξία μεγαλύτερη από την αντικειμενική. Στην περίπτωση που αναφέρω πιο πάνω η οικειοθελή ένταξη στο καθεστώς αναστολής θα γίνει υποχρεωτικά μετά το εργολαβικό προσύμφωνο αντιπαροχής σωστά?

· Στην ιδιόχρηση οφείλεται κάποιος άλλος φόρος χαρτοσήμου?