Βουλγάρικη εταιρία έχει μισθώσει μηχάνημα λατομείου σε ελληνική εταιρία από 01/07/2018

με συμφωνητικό μίσθωσης και το έστειλε με CMR 29/06/2018.

Σήμερα αυτό το μηχάνημα συμφωνήθηκε να το αγοράσει μια τρίτη ελληνική εταιρία, αφού έχει λήξει η μίσθωση.

Η βουλγάρικη εταιρία θα τιμολογήσει την ελληνική εταιρία χωρίς να γίνει διακίνηση του μηχανήματος.

Για την ελληνική εταιρία που αγοράζει τη μηχάνημα για πάγιο της είναι ενδοκοινοτική συναλλαγή;

Πρέπει να πάρει αντίγραφο του CMR στο αρχείο της για τον έλεγχο;

Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να λάβει υπόψη της η ελληνική εταιρία που αγοράζει;