Καλησπέρα

Συνεταιρισμός εμπορεύεται για λογαριασμό των συνεταίρων του γεωργικά προϊόντα και συγκεκριμένα γάλα και ελαιόλαδο.
Οι προμηθευτές του (συνέταιροι) είναι αγρότες του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ.
Μπορεί ο Συνεταιρισμός να αυτοτιμολογεί εκδίδοντας δικό του τιμολόγιο αγοράς, χρεώνοντας και ΦΠΑ, για λογαριασμό τους ή είναι υποχρεωμένοι οι αγρότες να εκδίδουν δικό τους τιμολόγιο;