Παρακαλώ ενημερώστε μας για το τι ισχύει από 1.1.2020 αναφορικά με τις ασφαλιστικές εισφορές σε αμοιβές που εισπράττουν φυσικά πρόσωπα με έκδοση τίτλου κτήσης.

Παρακαλούμε διακρίνετε τις περιπτώσεις το φυσικό πρόσωπο να είναι α) ιδιώτης, β) παράλληλα μισθωτός, γ) συνταξιούχος και αναφερθείτε στον τρόπο υπολογισμού των εισφορών και στην διαδικασία που χρειάζεται να ακολουθηθεί από τον λήπτη και την πληρώτρια ετιαρεία (εγγραφή - γνωστοποίηση στον ΕΦΚΑ, ΑΠΔ κλπ).

Σας ευχαριστώ.