ΟΕ (Ομόρρυθμη Εταιρεία) με έναρξη εργασιών την 02/05/2019 αιτείται διακοπή εργασιών με ημερομηνία έναρξης(02/05/2019) βάσει των διατάξεων της ΠΟΛ 1163/2016 & της ΠΟΛ 1019/2017καθώς δεν είχε καμία δραστηριότητα έκτοτε(σχετική αναφορά υπάρχει και στο συμφωνητικό λύσης της εταιρείας). Επειδή είχε απογραφεί στο ΓΕΜΗ προσκομίζει βεβαίωση διαγραφής από το ΓΕΜΗ στην εφορία με ημερομηνία ανακοίνωσης 16/10/2020. Η εφορία επικαλούμενοι τις ίδιες διατάξεις που αναφέρθηκαν δεν δέχεται την 02/05/2019 αλλά την 16/10/2020 ως ημερομηνία διακοπής.

Παρακαλώ όπως μας αναφέρετε εάν έπραξε ορθώς η εφορία. Θα εκτιμούσαμε το σύντομο της απάντησης σας για να προλάβουμε την προθεσμία(09/12/20) για την αίτηση της ενδικοφανούς προσφυγής.