Ομόρρυθμη εταιρία (απλογραφικά βιβλία) μετά από απόφαση των εταίρων θέλει να χορηγήσει αμοιβή διαχείρισης έτους 2020 τον μήνα Δεκέμβριο 12.000€ μικτά, η οποία αφορά το σύνολο της χρήσης και στην ΑΠΔ Δεκεμβρίου θα επιμεριστεί στους 12μήνες του 2020 (χωρίς να εφαρμοστεί το πλαφόν για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών στις 6.500€ μικτά).
Κατά την εκκαθάριση που θα πραγματοποιήσει ο ΕΦΚΑ μη μισθωτών στην μερίδα των διαχειριστών, θα συμψηφίσει τις εισφορές που καταβλήθηκαν για την αμοιβή διαχείρισης των 12.000€ αναλογικά και στους 12μήνες ή θα συμψηφίσει τις εισφορές που καταβλήθηκαν για την αμοιβή διαχείρισης των 12.000€ μόνο κατά τον μήνα καταβολής της αμοιβής διαχείρισης δλδ τον Δεκέμβριο 2020;
Αν το κάνει μόνο για τον μήνα καταβολής της αμοιβής, ίσως ήταν προτιμότερο να μην επιμερίσω την αμοιβή ανά έτος, αλλά να δηλώσω οτι αφορά αποκλειστικά τον μήνα Δεκέμβριο για να υπολογιστούν εισφορές ως το πλαφόν των 6.500€ μικτά.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την απάντησή σας.