Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Menu

Ιστορικό ερωτήματος

κλείσιμο

Συμψηφισμός εισφορών

Ομόρρυθμη εταιρία (απλογραφικά βιβλία) μετά από απόφαση των εταίρων θέλει να χορηγήσει αμοιβή διαχείρισης έτους 2020 τον μήνα Δεκέμβριο 12.000€ μικτά, η οποία αφορά το σύνολο της χρήσης και στην ΑΠΔ Δεκεμβρίου θα επιμεριστεί στους 12μήνες του 2020 (χωρίς να εφαρμοστεί το πλαφόν για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών στις 6.500€ μικτά).
Κατά την εκκαθάριση που θα πραγματοποιήσει ο ΕΦΚΑ μη μισθωτών στην μερίδα των διαχειριστών, θα συμψηφίσει τις εισφορές που καταβλήθηκαν για την αμοιβή διαχείρισης των 12.000€ αναλογικά και στους 12μήνες ή θα συμψηφίσει τις εισφορές που καταβλήθηκαν για την αμοιβή διαχείρισης των 12.000€ μόνο κατά τον μήνα καταβολής της αμοιβής διαχείρισης δλδ τον Δεκέμβριο 2020;
Αν το κάνει μόνο για τον μήνα καταβολής της αμοιβής, ίσως ήταν προτιμότερο να μην επιμερίσω την αμοιβή ανά έτος, αλλά να δηλώσω οτι αφορά αποκλειστικά τον μήνα Δεκέμβριο για να υπολογιστούν εισφορές ως το πλαφόν των 6.500€ μικτά.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την απάντησή σας.
Από τις Εγκ ΕΦΚΑ 21/2019,27/2017, Φ80000/οικ. 5547/248/2017 ΥΑ προκύπτει ότι:

Μέλη/εταίροι που ασκούν παράλληλα και καθήκοντα διαχείρισης στην εταιρεία και λαμβάνουν αμοιβή, για το ποσό της συγκεκριμένης αμοιβής διαχείρισης καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν. 4387/2016, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 36 παρ. 1 Ν. 4387/2016, περί παράλληλης ασφάλισης. Οι ασφαλιστικές εισφορές για το ποσό της αμοιβής διαχείρισης υπολογίζονται για τους κλάδους κύριας σύνταξης, ασθένειας σε είδος και χρήμα και επικουρική κάλυψη, όχι όμως για τους συνεισπραττόμενους κλάδους του Ο.Α.Ε.Δ. – Ο.Ε.Κ. – Ο.Ε.Ε. καθώς οι συγκεκριμένες αμοιβές δεν απορρέουν από σύναψη σχέσης εξαρτημένης εργασίας.

Ως ανώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος λαμβάνεται το ποσό των €6.500 ενώ το κατώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος διαμορφώνεται σε €650,00 (ακόμη και αν πρόκειται για ασφαλισμένο που για τις δύο εκ των πολλαπλών δραστηριοτήτων θεωρείται ότι είναι ασφαλισμένος κάτω της 5ετίας).

Σε κάθε περίπτωση η μηνιαία ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται επί των αποδοχών από την μισθωτή απασχόληση και επί του εισοδήματος από κάθε ιδιότητα/δραστηριότητα, όπως καθορίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 5, 38, 39 και 40 του ν.4387/2016 όπως ισχύουν, μέχρι 31.12.2019, ενώ από 1.1.2020 και μετά την εφαρμογή του ν.4670/2020 και του συστήματος ασφαλιστικών κατηγοριών εφαρμόζονται τα ακολουθα:

Οι εταίροι προσωπικών εταιρειών που ασφαλίζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες (τ.ΟΑΕΕ) επιλέγουν μεταξύ των 6 ασφαλιστικών κατηγοριών. Για όσο διάστημα ο ασφαλισμένος απασχολείται παράλληλα ως μισθωτός, οι εισφορές που καταβάλλονται από την μισθωτή απασχόληση αφαιρούνται από τις εισφορές της ασφαλιστικής κατηγορίας που έχει επιλέξει. Για το χρονικό διάστημα αυτό οι ελάχιστες εισφορές δεν μπορούν να υπολείπονται του ποσού της 2ης ασφαλιστικής κατηγορίας. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ο ελεύθερος επαγγελματίας που έχει αποδοχές από μισθωτή απασχόληση άνω των 935 ευρώ μικτών και έχει επιλέξει 1 η  ή 2 η  Α.Κ. θα λαμβάνει μηδενικό ειδοποιητήριο.

Κατά συνέπεια στην προκείμενη περίπτωση συμφέρει οι ΑΠΔ να υποβληθούν για το σύνολο του χρονικού διαστήματος 2020 (μηνιαίες αποδοχές 1000 ευρώ) γεγονός που θα οδηγήσει σε μηδενισμό των ειδοποιητηρίων για το χρονικό διάστημα 1 ου  έως 12 ου  2020, εφόσον έχει επιλεγεί κατώτερη της 2 ης  Α.Κ. Σε περίπτωση που έχει επιλεγεί ανώτερη της 2 ης  θα  κληθεί να καταβάλει τη διαφορά. Σε κάθε περίπτωση, με τις ασφαλιστικές εισφορές συνεισπράττονται επιπλέον εισφορές υπέρ του Κλάδου Ανεργίας ύψους 10€.

Εφόσον υπάρχει πρόθεση η αμοιβή αυτή να συνεχιστεί και για τα επόμενα χρόνια, καλό θα είναι κατά την επιλογή Α.Κ. στο τέλος του έτους ο εταίρος να δηλώσει και την παράλληλη ασφάλιση, μαρκάροντας τη σχετική επιλογή στην πλατφόρμα επιλογής.

 

Σε συνέχεια του ερωτήματος, αυτό που ήθελα να διευκρινιστεί είναι αν η υποβολή μόνο μίας ΑΠΔ, και συγκεκριμένα στην ΑΠΔ 12.2020, με αναφορά οτι η αμοιβή χορηγείται για διάστημα 01/2020 εως 12/2020 (υπάρχει δυνατότητα να δηλωθεί η περίοδος που αφορούν οι αμοιβές διαχείρισης, έτσι ώστε να μην περιοριστεί ο υπολογισμός στο πλαφόν των 6.500€ μικτά και να επιμεριστεί το σύνολο των μικτών στους 12μήνες του έτους, αποδίδοντας όμως τις εισφορές με την ΑΠΔ στην οποία δηλώνονται) θα ληφθεί υπόψιν κατά την εκκαθάριση του ΕΦΚΑ Μη Μισθωτών και θα μηδενίσει (κατά την εκκαθάριση) τις εισφορές για όλους τους προηγούμενους μήνες του 2020 ή θα μηδενίσει μόνο τον μήνα Δεκέμβριο που δηλώθηκε το σύνολο των αμοιβών διαχείρισης της χρήσης;

Ευχαριστώ και πάλι!

Για να δείτε την απάντηση της Επιστημονικής Ομάδας πρέπει να είστε συνδρομητής της υπηρεσίας Komvos

Γίνετε συνδρομητής

Copyright © Epsilon Net | Όροι Χρήσης