Καλημέρα
Υποβάλλω δύο ανεξάρτητα ερωτήματα.
Α. Ερώτημα:
Σε επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά υπέβαλα τις Δηλώσεις Αναστολής ως εξής:
1. Διάστημα Αναστολής από 03/11/2020 έως 06/11/2020 [Βάσει Πίνακα 1, Παράρτημα IV]
2. Διάστημα Αναστολής από 07/11/2020 έως 30/11/2020 [ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ, Παράρτημα IV]
Στις Δηλώσεις Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού των Εργαζομένων για την κάθε επιχείρηση εμφανίζει και τις δύο περιόδους Αναστολής των Συμβάσεων, έχω τη δυνατότητα επιλογής μόνο τις μίας.
Ποια επιλέγω;
Την πρώτη ή τη δεύτερη;
Έκανα επιλογή την πρώτη. Θα πληρωθεί ο εργαζόμενος για το διάστημα από 03/11/20 έως 30/11/20 ή μόνο για τις τέσσερις πρώτες ημέρες;
Σε αντίθετη περίπτωση πως μπορώ να διορθώσω τις Δηλώσεις Αναστολής των Συμβάσεων;
Β. Ερώτημα:
Επιχείρηση έχει ενταχθεί 01/11/2020 στο Ανοικτό Πρόγραμμα 100.000 νέων θέσεων εργασίας.
Οι συμβάσεις των εργαζομένων είναι ορισμένου χρόνου, έως 31/05/2021, ήτοι επτά (7) μήνες.
Δηλαδή, υπερκαλύπτουμε το διάστημα της υποχρεωτικής απασχόλησης για την ένταξη στο πρόγραμμα.
Η επιχείρηση έκλεισε με εντολή Δημόσιας Αρχής.
Με νεότερη ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, οι εργαζόμενοι μπορούν να τεθούν σε αναστολή με την υποχρέωση παράτασης των συμβάσεων τους, όσο και το διάστημα αναστολής αυτών.
Σημείωση: Η επιχείρηση έχει την υποχρέωση βάσει του ανωτέρω προγράμματος να διατηρεί τις θέσεις εργασίας των εν λόγω εργαζομένων έως 30/04/2021 [έξι (6) μήνες].
Η παράταση πότε θα ισχύσει, μετά την 30/04/2021 ή μετά την 31/05/2021;

Υ.Γ. Το επείγον θεωρείται κατάχρηση εκ μέρους μου!!!

Ευχαριστώ εκ των προτέρων

Με εκτίμηση
Μαραγκουδάκης Αετός