Στις 18/11/2020 απεβίωσε έμπορος ατομική επιχείρηση, με κληρονόμους σύζυγο δημόσιο υπάλληλο και δύο παιδιά 17 και 13 χρόνων αντίστοιχα.

1. Πως γίνεται η σύσταση κοινωνίας κληρονόμων; Υπογράφουν κάποιο συμφωνητικό σύστασης;

2. Η σύζυγος δημόσιος υπάλληλος μπορεί να συμμετέχει και να ασφαλιστεί στο ΕΦΚΑ ΟΑΕΕ ;

Τα ανήλικα παιδιά συμμετέχουν; ασφαλίζονται;

3. Η ατομική επιχείρηση του θανόντα απασχολούσε οκτώ (8) υπαλλήλους, πως θα γίνει η εγγραφή τους στη κοινωνία κληρονόμων αφού θέλουν να συνεχίσουν να εργάζονται και οι κληρονόμοι θέλουν τη συνέχεια της επιχείρησης;

4. Με τη ταμειακή μηχανή ΦΗΜ του θανόντα τι πρέπει να γίνει; Θα αγοραστεί νέα ΦΗΜ για τη κοινωνία κληρονόμων;