Ξενοδοχείο που λειτουργεί εποχιακά έκανε πρόσληψη τις δύο εργαζόμενες που απασχολούσε και πέρυσι τον Ιούλιο και από τον Ιούλιο μέχρι και τον Οκτώβριο τις βάζει σε αναστολή.
1) Έχει δικαίωμα να τις βάλει και για τον Νοέμβριο?
2) Μπορεί αρχές Δεκέμβρη να τις κάνει καταγγελία σύμβασης (γιατί δεν είχαν σύμβαση ορισμένου χρόνου) ? Ή ισχύουν οι 30 μέρες πλέον δέσμευσης για την μη απόλυση όπως έγινε για τις λοιπές επιχειρήσεις?
3) Άν υπογράψουν οικειοθελή τον Δεκέμβριο και γίνει επαναπρόσληψη τον ίδιο μήνα με σύμβαση ορισμένου χρόνου, με την λήξη της σύμβασης ορισμένου χρόνου μπορούν να βγουν σε ταμείο ή απαιτείται καταγγελία σύμβασης?