Πρατήριο υγρών καυσίμων για τις πωλήσεις εκτός εγκατάστασης θέλει να εκδίδει μηχανογραφικά όλα τα παραστατικά δηλ χρήση φορητής τιμολόγησης και ΕΑΦΔΣ επί του βυτίου και όχι με την επιστροφή στην έδρα. Αναφερθείτε λεπτομερώς για ως προς την έκδοση παραστατικών .
- Ποια παραστατικά θα πρέπει να εκδοθούν από την έκδοση της απόδειξης εσόδου της αντλίας ως και τον παραλήπτη, σε λιανική πώληση και σε χονδρική , σε μεμονωμένη συγκεκριμένη παραγγελία και σε πολλές , ποια παραστατικά θα σημαίνονται την ΕΑΦΔΣ , ποια θα αποστέλλονται στο e-send, και ποια τα υποχρεωτικά στοιχεία που θα πρέπει να αναγράφονται στο ΣΔΑ. .
-Επίσης αναφερθείτε στην περίπτωση που απομένει απόθεμα στο βυτίο κατά την επιστροφή, ποιος είναι ο σωστός χειρισμός.