Καλησπέρα σας.

Παρακαλώ να με ενημερώσετε ποιές είναι οι διαδικασίες που πρέπει να γίνουν, για την διακοπή εργασιών Ετερ. Εταιρείας , η οπίοα είχε ιδρυθεί πριν 20 χρόνια και τα τελευταία 10 χρόνια δεν έχει ουδεμία δραστητιότητα.

Επίσης η εν λόγω εταιρεία δεν έχει απογραφεί ποτέ και δεν έχει κωδικούς ΓΕ.ΜΗ. καθώς επίσης δεν έχει υποβάλει δηλώσεις δορολογίας εισοδήματος και φπα τα 10 τελευταία χρόνια.

Ευχαριστώ