Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. δηλώνει σε κάθε εξάμηνο τους μαθητές του στην πλατφόρμα ΠΗΓΑΣΟΣ του Υπουργείου Παιδείας.

Σε περίπτωση που γίνει επιτόπιος έλεγχος από κλιμάκιο της Εφορίας στις εγκαταστάσεις του ΙΕΚ την ώρα του μαθήματος, πώς αποδεικνύεται η σχέση του ΙΕΚ με τους φοιτητές που βρίσκονται εκείνη τη στιγμή στην αίθουσα;

1. Με κάποια μεταξύ τους υπογραφείσα και υποβληθείσα στο taxis σύμβαση εκπαιδευτή-μαθητή παροχής υπηρεσιών;

2. Υπάρχει κάποιο ειδικό βιβλίο που αναφέρονται οι ενεργοί μαθητές του 6μηνου;

3. Με έλεγχο των μπλοκ παροχής υπηρεσιών του ΙΕΚ όπου θα φαίνεται ότι κατά τον προηγούμενο μήνα έχουν τιμολογηθεί οι συγκεκριμένοι μαθητές;

Είναι συγκεκριμένος ο τρόπος με τον οποίο ένα ΙΕΚ θα είναι καλυμμένο 100% σε περίπτωση τέτοιου ελέγχου; Υπάρχει αντίστοιχη νομοθεσία;

Σας ευχαριστώ.