Γαλλική Αστική Εταιρία επιθυμεί να αγοράσει οικόπεδο με οίκημα στην Ελλάδα, να ανακαινίσει το υπάρχον οίκημα και να ανεγείρει νέα οικοδομή με σκοπό να τις εκμεταλλευτεί κατά τη θερινή περίοδο.

Έστω τελικά η Αλλοδαπή Εταιρία με έναρξη Νοέμβριο 2017 , που όσο δεν αποκτά εισόδημα και απλώς ανεγείρει ακίνητο, δεν τηρεί βιβλία. Το ακίνητο πχ ολοκληρώνεται 31/3/2019 ενώ μόλις αποκτήσει εισόδημα. πχ 1/6/2019 υποβάλλει μεταβολή στο Μητρώο και τηρεί. Τελικά η δραστηριότητα επιλέγεται να είναι η υπαγόμενη σε ΦΠΑ (ξενοδοχείο/ ενοικιαζόμενα διαμερίσματα)…

Τελικά επιλέχθηκε από τους πελάτες μας αρχικά (το 2017) η έκδοση στη ΦΑΕ Αθηνών ΑΦΜ Αλλοδαπής Εταιρίας χωρίς εγκατάσταση και χωρίς τήρηση βιβλίων. Σήμερα, το 2020, και ενώ η ανέγερση του ακινήτου κοντεύει να ολοκληρωθεί, προχώρησαν σε ίδρυση υποκαταστήματος της αλλοδαπής αστικής εταιρίας, με μεταβολή του ανωτέρω ΑΦΜ.

1.Στο αποδεικτικό μεταβολής στο Μητρώο της ΦΑΕ αναγράφεται Μορφή μη φυσικού προσώπου Υποκατάστημα Αλλοδαπής Εταιρίας και όχι Αστική Εταιρία . Αυτό είναι σωστό;

2.Ως προς την κατηγορία βιβλίων μας έβαλαν υποχρεωτικά Διπλογραφικά, που θεωρούμε ότι είναι λάθος. Σύμφωνα με την απάντησή σας 20/2/2020 σε άλλο ερώτημά μας: 6. Η εγκατάσταση στην Ελλάδα της αλλοδαπής εταιρείας, υποχρεούται σε τήρηση φορολογικών αρχείων (βιβλίων και στοιχείων), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 περί Ε.Λ.Π., αντίστοιχα με την νομική μορφή του κεντρικού στην Τσεχία . Αυτό αναφέρεται σε κάποια διάταξη ρητά;