Εταιρεία στην Ελλάδα κάνει τριγωνική πώληση εμπορευμάτων στην Γερμανία.

Τα αγαθά μεταφέρονται απο την Τουρκία στον τελικό πελάτη της στην Γερμανία και η Ελληνική εταιρεία τιμολογεί.

Ο γερμανός πελάτης θέλει να επιστρέψει τα προιόντα αλλά δεν είναι οικονομικά συμφέρον για την ελληνική εταιρεία να τα παραλάβει πίσω .

Μπορεί ο γερμανός πελάτης για λογαριασμό της ελληνικής εταιρείας να αποστείλει τα προιόντα σε άλλο γερμανό πελάτη ή άλλο πελάτη Ε.Ε. της ελληνικής εταιρείας και μετά να τιμολογηθεί απο την ελληνική εταιρεία ώστε να γλιτώσει την διαδικασία επιστροφής και επαναποστολής ?