Καλησπέρα,

Αγοράζουμε πρώτες ύλες από κοινοτικό προμηθευτή ο οποίος παραδίδει από αποθήκη στην Ελλάδα, για λόγους ΦΠΑ δεχόμαστε τιμολόγιο από φορολογικό αντιπρόσωπο όπου περιέχει τα στοιχεία του προμηθευτη μου με χρέωση ΦΠΑ με το οποίο καταχωρούμε τη δαπάνη και εκπίπτουμε τον ΦΠΑ.Η εξόφληση των τιμολογίοων γίνονται απευθείας σε λογ/μο του προμηθευτή στο εξωτερικό.

Κάποια παραλαβή ήταν προβληματική με αποτέλεσμα να καταστραφεί κάποια παρτίδα προιόντων, θα ήθελα να χρεώσω το κόστος παραγωγής πλέον έξοδα μεταφοράς και καταστροφής της παρτίδας ως αποζημίωση υπαγοντας την σε χαρτόσημο 3,6%. Θα ήθελα να ρωτήσω θα τιμολογήσω απευθευθείας τον οίκο του εξωτερικού ή θα πρέπει να τιμολογήσω τον φορολογικό αντιπρόσωπο με αναφορά στα στοιχέια του αλλοδαπόυ προμηθευτή

Ευχαριστώ