Καλησπέρα,

Από 1/1/2020 βάσει του νέου ασφαλιστικού νόμου, όταν οι διαχειριστές ( ΟΕ/ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ ) αμείβονται είτε μηνιαία είτε τον Δεκέμβριο κάθε έτους, οι αμοιβές τους υπόκεινται σε ασφαλιστικές κρατήσεις μέσω ΑΠΔ ή απλώς πληρώνουν το ειδοποιητήριο κάθε μήνα σύμφωνα με την κατηγορία που έχουν επιλέξει?

Τι ισχύει για τα μέλη ΔΣ?

Σας ευχαριστώ