Εργαζόμενος ασφαλισμένος πριν το 93 είναι σε ηλικίας 50 ετών τα τελευταία έτη αμείβεται με μεικτές αποδοχές 9.428,44 και σύνολο εισφορών ΙΚΑ 2.406,45
Αν προσληφθεί σε άλλη εταιρία με μεικτές αποδοχές 3163,01 και εισφορές ΙΚΑ 1.260,65 θα επηρεαστεί το τελικό ποσό σύνταξης ή υπάρχει πλαφόν στο ποσό σύνταξης