Εταιρεία ΕΠΕ συνεργάζεται με γερμανική εταιρεία και λαμβάνει προμήθεια επί των πωλήσεων συγκεκριμένων υλικών σε πελάτες στην Ελλάδα βάσει σχετικής σύμβασης. Η γερμανική εταιρεία κάνει μηνιαία εκκαθάριση και ενημερώνει την ελληνική εταιρεία για το ποσό της προμήθειας που της αναλογεί.

Ποια διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει η ελληνική εταιρεία?

1. Έχει υποχρέωση να εκδίδει τιμολόγιο ή αρκεί η εκκαθάριση που λαμβάνει από τη γερμανική εταιρεία?

2. Το έσοδο αυτό θεωρείται ενδοκοινοτική παροχή υπηρεσιών και πρέπει να υποβάλλει πίνακα VIES? Στην περιοδική σε ποιο κωδικό θα συμπεριληφθεί?

3. Σε ποιο λογαριασμό λογιστικής θα καταχωρηθεί το έσοδο?