Φυσικό πρόσωπο (τέκνο θανόντα τραπεζικού υπαλλήλου) έλαβε το ποσό των 11.538,53 ευρώ ως ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΡΩΓΗΣ ΤΕΚΝΩΝ.

Στην εικόνα αποδοχών του φορολογουμένου στο taxis η ασφαλιστική εταιρία είχε αποστείλει

AKΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ = 8.536,17 ευρώ
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΠΟΣΟ = 8.536,17 ευρώ
ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΊ= 584,89 ευρώ

ΦΌΡΟΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΉΘΗΚΕ = 584,89 ευρώ.

Το τελικό πληρωτέο που έλαβε ο φορολογούμενος στον λογ/σμό του ανέρχεται στα 11.538,53 ευρώ.

Πως θα δηλωθούν τα ανωτέρω έσοδα στο Ε1 ;

πχ.

Κωδικός 619 (Ε1) = 7.951,28 ευρώ

Κωδικός 613 (Ε1) = 584,89 ευρώ

και το υπόλοιπο ποσό των (11.538,53 - 8536,17 =) 3.587,25 ευρώ που καταβλήθηκε στον λογ/σμό του ;

Σε ποιους κωδικούς του Ε1 θα δηλωθούν τα ποσά;