Υπάρχει διάταξη εκτός της φορολογίας, που αναφέρεται στην προθεσμία καταβολής αποδοχών στον

ιδιωτικό τομέα; Το σώμα της επιθεώρησης εργασίας έχει δικαίωμα να επιβάλει παράβαση και μετά από

ποιο διάστημα, αν δεν έχει καταβληθεί ο μισθός μιας μισθολογικής περιόδου. (θα ήθελα να

αναφέρετε την διάταξη του ΣΕΠΕ ή του υπουργείου εργασίας )