Έλληνας φορολογικός κάτοικος εξωτερικού (Ελβετία) θα απασχοληθεί μέσω έργου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και επειδή είναι μεγάλη η αμοιβή (28000 γιά έξι μήνες) τον υποχρεώνει το ΑΠΘ να κάνει έναρξη στην εφορία και να εκδίδει ΤΠΥ. Έχει ΑΦΜ από παλιά.

1) Μπορεί να μην ασφαλιστεί στην Ελλάδα και να πάρει απαλλαγή από ΕΦΚΑ?

2) Απαιτείται να γίνει και φορολογικός κάτοικος Ελλάδας επειδή θα έχει έναρξη?

3) Απαιτείται κάτι ιδιαίτερο γιά την έναρξη?

Σας παρακαλώ επειδή επείγει η έναρξη να μας απαντήσετε γρήγορα.

Σας ευχαριστούμε.