Εργαζόμενοι που είναι στο καθεστώς ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ γίνεται να τους χορηγηθεί ετήσια κανονική άδεια; Αν ναι πως δηλώνετε αυτό στην ΑΠΔ;