Ο πατέρας και τα δυο παιδιά θέλουν να συστήσουν Ο.Ε.

Ο πατέρας έχει ατομική επιχείρηση και θέλει να την εισφέρει στην Ο.Ε έναντι κεφαλαίου.

Α) Πραγματοποιείται ισολογισμός της ατομικής επιχείρησης και προσδιορίζεται η καθαρή θέση η οποία αποτελεί το ποσοστό του κεφαλαίου του πατέρα στην Ο.Ε.

Για τον προσδιορισμό της καθαρής θέσης απαιτείται ορκωτοί λογιστές- εκτιμητές ή μπορεί να προσδιοριστεί κατά την δήλωση του επιχειρηματία;

Β) Κατά τη διακοπή της ατομικής επιχείρησης απαιτείται :

1) Πρέπει να γίνει Διακανονισμός Παγίων;

2) Πρέπει να γίνει αυτοπαράδοση της απογραφής εμπορευμάτων απόδοση του Φ.Π.Α ή Χ/μου;

3) Από άποψη εισοδήματος της ατομικής επιχείρησης αυτά που εισφέρει στην Ο.Ε πως αντιμετωπίζεται;

4) Τα ίδια ισχύουν και αν αντί Ο.Ε συστήσουν ΙΚΕ;