Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία φιλανθρωπικού χαρακτήρα , έχει κύκλο εργασιών απο εμπορική δραστηριότητα 200.000 ευρώ και απο δωρεές ιδιωτων 1.350.000 ευρώ.Αθροιστικά ξεπερνάει το όριο του 1.500.000 ευρώ , όμως τα 1.350.000 είναι απο δωρεές που δεν θεωρούνται εισόδημα απο επιχειρηματική δραστηριότητα .θα υποχρεωθεί να τηρήσει διπλογραφικά βιβλία ή θα παραμείνει στην κατηγορία των πολυ μικρών οντοτήτων με απλογραφικά βιβλία?Αποτελούν οι δωρεές εισόδημα απο επιχειρηματική δραστηριότητα και επηρεάζουν το όριο για την αλλαγή βιβλίων ή όχι?
Ευχαριστώ πολύ