Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Menu

Ιστορικό ερωτήματος

κλείσιμο

My Data - Ποιες είναι οι υποχρεώσεις της επιχείρησης ;

καλησπέρα σας ,

θα ηθελα να μου διευκρινίσετε αν υπάρχει υποχρέωση σε κάθε επιχείρηση να αποκτήσει κάποιο πρόγραμμα που θα διαβιβάζει τα τιμολόγια της ( έσοδα) στην ααδε.

Για παράδειγμα , ένα μικρό κατάστημα ή επιχείρηση παροχής πχ ένας ηλεκτρολόγος που εκδίδει 10 παραστατικά παροχής υπηρεσιών το μήνα , θα πρέπει να προμηθευτεί κάποιο πρόγραμμα που θα διαβιβάζει τα παραστατικά στην ααδε ; Θα μπορεί ο λογιστής να καταχωρεί στο δικό του λογιστικό πρόγραμμα τα τιμολόγια , όπως γίνεται μέχρι τώρα , και να διαβιβάζει ο ίδιος τα τιμολόγια , χωρίς στην ουσία να αλλάζει ο τρόπος που λειτουργούσε μέχρι τώρα ο επιχειρηματίας αυτός ;

να σημειώσω ότι δεν αναφέρομαι στην χρήση ταμειακής ή φορολογικού μηχανισμού που προφανώς κάποια στιγμή θα υπάρχει διασύνδεση με την ααδε αλλά με την έκδοση χειρογράφων κυρίως τιμολογίων.

ευχαριστώ εκ των προτέρων

1. Σύμφωνα με την απόφαση Α.1138/2020:

«Η διαβίβαση των δεδομένων, που ορίζονται με την παρούσα, πραγματοποιείται από τις υπόχρεες οντότητες ηλεκτρονικά στην Α.Α.Δ.Ε. μέσω:

α) των Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης. Ειδικά για τα δεδομένα τιμολογίων, οι οντότητες που χρησιμοποιούν τον τρόπο αυτό, δεν επιτρέπεται να διαβιβάζουν δεδομένα των παραστατικών αυτών με κάποιον από τους λοιπούς τρόπους της παρούσας παραγράφου.

β) των προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό /λογιστικό, ERP), που χρησιμοποιούν οι οντότητες και διασυνδέονται με την Α.Α.Δ.Ε. μέσω σχετικής διεπαφής.

γ) ειδικής φόρμας καταχώρησης της εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων που είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε., αποκλειστικά για τις οντότητες που:

γα) τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και δεν υπερβαίνουν τα όρια των ακαθάριστων εσόδων, όπως αυτά ορίζονται για την εφαρμογή της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του Ν. 2873/2000. Τα ανωτέρω, για τους σκοπούς της διαβίβασης, εξετάζονται στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, με βάση τα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά προκύπτουν από την Πλατφόρμα myDATA, και ισχύουν καθ΄ όλη τη διάρκεια του επόμενου έτους, εντός του οποίου πραγματοποιείται η ηλεκτρονική διαβίβαση. Εξαιρετικά, για τα έτη 2020 και 2021, τα ακαθάριστα έσοδα προσδιορίζονται με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 και 2019 αντίστοιχα ή

γβ) εκδίδουν έως και πενήντα (50) τιμολόγια πώλησης, ανεξαρτήτως τηρούμενου λογιστικού συστήματος, όπως το πλήθος αυτών προκύπτει από τα δεδομένα που διαβιβάστηκαν στην Πλατφόρμα myDATA μέχρι το τέλος του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Εξαιρετικά για τα έτη 2020 και 2021, λαμβάνεται υπόψη μόνο το πλήθος των τιμολογίων, με βάση τις υποβληθείσες καταστάσεις φορολογικών στοιχείων πελατών, σύμφωνα με την απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/2014 (Β΄ 179).

δ) των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) για τις λιανικές συναλλαγές. Ειδικά για όσες περιπτώσεις προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία η απευθείας διασύνδεση των Φ.Η.Μ. με την Α.Α.Δ.Ε. δεν επιτρέπεται η διαβίβαση παραστατικών λιανικών συναλλαγών με άλλο τρόπο.».

 

2. Με βάση τα παραπάνω, δίνεται η δυνατότητα, εκτός των λοιπών επιλογών, σε οντότητες που εκδίδουν έως και πενήντα (50) τιμολόγια πώλησης ετησίως να διαβιβάζουν τα δεδομένα με την ειδική φόρμα καταχώρησης της εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων που είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε..

Στην περίπτωση που αναφέρεστε (10 τιμολόγια τον μήνα), η διαβίβαση των δεδομένων θα πρέπει να γίνει μέσω προγράμματος διαχείρισης της επιχείρησης. Εναλλακτικά, με την εταιρεία που συνεργάζεστε μηχανογραφικά για την τήρηση βιβλίων, θα πρέπει να υπάρχει η διαδικασία διασύνδεσης και διαβίβασης τωνπαραστατικών στην αντίστοιχη εφαρμογή της ΑΑΔΕ.

 

1. Στις συχνές ερωτήσεις απαντήσεις που έχουν δημοσιευθεί στην ΑΑΔΕ αναφέρεται:

«Με ποιους τρόπους διαβιβάζονται οι Συνόψεις των παραστατικών Χονδρικής;

Οι Συνόψεις των παραστατικών Χονδρικής διαβιβάζονται ως εξής:

1. Μέσω Πιστοποποιημένων Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης με άδεια καταλληλότητας λογισμικού Υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ).

2. Μέσω των προγραμμάτων λογισμικού (εμπορικό, λογιστικό), που χρησιμοποιούν οι οντότητες, εφόσον αυτά διασυνδέονται με την Α.Α.Δ.Ε. μέσω σχετικής διεπαφής.

3. Μέσω ειδικής φόρμας καταχώρησης της εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων που λειτουργεί στην ΑΑΔΕ. Την ειδική φόρμα καταχώρησης μπορούν να χρησιμοποιούν οι οντότητες που έχουν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην σχετική Απόφαση Α.1138/2020 της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων (έως 50.000 € ακαθάριστα έσοδα για όσες οντότητες τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα  είτε  όσοι εκδίδουν έως 50 τιμολόγια ανεξαρτήτως τηρούμενου λογιστικού συστήματος).

 

Με ποια κανάλια διαβίβασης αποστέλλονται οι Συνόψεις των παραστατικών Λιανικής;

Οι Συνόψεις των παραστατικών Λιανικής διαβιβάζονται ως εξής:

1. Μέσω Πιστοποποιημένων Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης με άδεια καταλληλότητας λογισμικού Υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ)

2. Μέσω των προγραμμάτων λογισμικού (εμπορικό, λογιστικό), που χρησιμοποιούν οι οντότητες, εφόσον αυτά διασυνδέονται με την Α.Α.Δ.Ε. μέσω σχετικής διεπαφής.

3. Μέσω ειδικής φόρμας καταχώρησης της εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων που λειτουργεί στην ΑΑΔΕ. Την ειδική φόρμα καταχώρησης μπορούν να χρησιμοποιούν οι οντότητες που έχουν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην σχετική Απόφαση Α.1138/2020 της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων (έως 50.000 € ακαθάριστα έσοδα για όσες οντότητες τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα  είτε  όσοι εκδίδουν έως 50 τιμολόγια ανεξαρτήτως τηρούμενου λογιστικού συστήματος).

4. Μέσω των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) για τις λιανικές συναλλαγές. Ειδικά για όσες περιπτώσεις προβλέπεται η απευθείας διασύνδεση των Φ.Η.Μ. με την Α.Α.Δ.Ε.. (καύσιμα)».

 

2. Κατά την άποψη μας, η περίπτωση γ΄ δύναται να εφαρμοστεί, εφόσον πληρείται το ένα από τα δύο κριτήρια που τίθενται. Δεν απαιτείται να πληρούνται τα κριτήρια αθροιστικά.

 

Σχετικά με τα κριτήρια που αναφέρονται στην περίπτωση γ΄ διακρίνουμε:

-  Οντότητα που εκδίδει π.χ. 40 τιμολόγια πώλησης ετησίως (κάτω από το όριο των 50) και έχει ακαθάριστα έσοδα 40.000 ευρώ ετησίως (κάτω από το ετήσιο όριο), πληροί και τα δύο κριτήρια και μπορεί να διαβιβάζει τα παραστατικά μέσω  της ειδικής φόρμας καταχώρησης της εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων που είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε.. ανεξαρτήτως τηρούμενου λογιστικού συστήματος.

- Οντότητα που εκδίδει π.χ. 60 τιμολόγια πώλησης ετησίως (πάνω από το όριο των 50) και έχει ακαθάριστα έσοδα 60.000 ευρώ ετησίως (πάνω από το ετήσιο όριο), δεν πληροί τα κριτήρια και δεν μπορεί να διαβιβάζει τα παραστατικά μέσω  της ειδικής φόρμας καταχώρησης της εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων που είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε. ανεξαρτήτως τηρούμενου λογιστικού συστήματος.

-  Οντότητα που εκδίδει π.χ. 40 τιμολόγια πώλησης ετησίως (κάτω από το όριο των 50) και έχει ακαθάριστα έσοδα 60.000 ευρώ ετησίως (πάνω από το ετήσιο όριο), μπορεί να διαβιβάζει τα παραστατικά μέσω  της ειδικής φόρμας καταχώρησης της εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων που είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε. ανεξαρτήτως τηρούμενου λογιστικού συστήματος.

-  Οντότητα που εκδίδει π.χ. 60 τιμολόγια πώλησης ετησίως (πάνω από το όριο των 50) και έχει ακαθάριστα έσοδα 40.000 ευρώ ετησίως (κάτω από το ετήσιο όριο), μπορεί να διαβιβάζει τα παραστατικά μέσω  της ειδικής φόρμας καταχώρησης της εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων που είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε. εφόσον τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα. 

Copyright © Epsilon Net | Όροι Χρήσης