Είμαστε βιομηχανία και έχουμε καταχωρήσει στο Ε9 ως βιομηχανικά κτίρια με κωδικό 8 κάποιες μεταλλικές κατασκευές ( όχι κτιριακές ) χωρίς σκεπή όπως π.χ. υποσταθμοί ΔΕΗ, μεταλλικά υπόστεγα , σπαστήρες, ανοιχτές δεξαμενές κλπ τα οποία ηλεκτροδοτούνται και έχουν άδεια εγκατάστασης. Οι συγκεκριμένες κατασκευές μπορούν να αποχωριστούν ανα πάσα στιγμή χωρίς βλάβη του εδάφους.

1.Σωστά τα έχουμε καταχωρήσει στο Ε9 ως βιομηχανικά κτίρια παρότι δεν είναι σταθερές κτιριακές εγκαταστάσεις?

2.Στο Δήμο δεν έχουν δηλωθεί τα ακίνητα αυτά και υπάρχει διαφορά στην πλατφόρμα τη ΚΕΔΕ .

Θα πρέπει να γίνει διόρθωση στην πλατφόρμα?