Παρακαλώ να διευκρινηστεί αν σε επιχείρηση που εφαρμόζει την τοπική κλαδική σύμβαση ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου το διάλειμμα προσαυξάνει το χρόνο εργασίας.

Σύμφωνα με το άρθρο του κου Ραπανάκη
https://www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=215813

και εφόσον στην Τοπική Κλαδική Σύμβαση δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό τότε ο χρόνος του διαλείμματος προσαυξάνει την απασχόληση.

Παρακαλώ την άμεση συνδρομή σας προκειμένου να προχωρήσουμε ορθά στην οργανωση του χρόνου εργασίας.