Επιχείρηση που έχει συνάψει σύμβαση με ραδιοφωνικό σταθμό, απασχολεί μισθωτό αποκλειστικά και μόνο ως ραδιοφωνικό παραγωγό για την εκτέλεση και παράδοση ακουστικού υλικού.
Ο εργαζόμενος αυτός με ποιο κωδικό ειδικότητας και ποια πακέτα ασφάλισης θα πρέπει να ασφαλιστεί;
Ο παραπάνω μισθωτός υπάγεται στην ασφάλιση Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.; Και αν ναι είναι υποχρεωτική και πώς δηλώνεται η παραπάνω ασφάλιση;