Καλησπέρα.

Σε έλεγχο βρέβηκε ανασφάλιστος εργαζόμενος. Η επιχ/ση επιθυμεί να τον προσλάβει για 12 μήνες ώστε να μειωθεί το πρόστιμο στα 2000,00.

Επειδή όμως θα γίνει μεταβίβαση της επιχ/σης σε άλλο ΑΦΜ, το ερώτημα που προκύπτει είναι αν ο διάδοχος εργοδότης μπορεί να αναλάβει την υποχρέωση της υποχρεωτικής ασφάλισης του εργαζόμενου για να εξακολουθήσει να ισχύει η μείωση του προστίμου στον αρχικό εργοδότη.

Και με ποια διαδικασία αυτό είναι εφικτό.