ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΜΕΣΏ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΠΑ Η ΟΧΙ?