ΟΕ με κύρια δραστηριότητα εργασίες κατεδάφισης κ δευτερ/σα εκμίσθωση και διαχείρηση ιδιόκτητων ακινήτων έχει στην κατοχή της ένα ακίνητο αντικειμενικής αξίας 100000 που ενοικιάζει AIRBNB και φορτηγά αξίας 30000 ευρώ.

Αποτελείται απο 2 εταίρους (πατέρας 60% και γιος 40%) και θέλει ο πατέρας να αποχωρήσει λόγω συνταξιοδότησης.

Μία σκέψη είναι να γίνει μια μονοπρόσωπη ΙΚΕ με τον γιο ή στην θέση του πατέρα να μπει άλλος γιος.

Το ερώτημα είναι 1) πως θα μεταβιβαστεί το ακίνητο (υπάρχει υπεραξία;) ή ΦΜΑ και 2)αν υπάρχει υπεραξία στα φορτηγά αν τα καθαρά κέρδη για την τελευταία πενταετία είναι:

καθαρά κέρδη φορολογ.ζημιά

2015 24600 48700

2016 22700 26000

2017 15200 10800

2018 -8100 18900

2019 1400 17500