Εταιρεία Ε.Π.Ε. έχει τεθεί σε εκκαθάριση την 2/7/2020.

Ερωτήματα: α) Μέχρι πότε πρέπει να υποβληθούν οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (Ε3 & ΦΕΝΠ)

για την περίοδο 1/1-01/7/2020;

β) Οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά ή στην εφορία που ανήκει η επιχείρηση;

γ) Αν προκύπτει φόρος για καταβολή υπολογίζεται και προκαταβολή φόρου;

δ) Καταβάλλεται Τέλος επιτηδεύματος;

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την απάντηση σας.