Καλησπέρα σας,

Εταιρία αλλοδαπής με έδρα την Βουλγαρία, πραγματοποιεί πωλήσεις από απόσταση στην Ελλάδα (μέσω e-shop) σε Έλληνες ιδιώτες και αποστέλλει τα εμπορεύματά της απ΄ευθείας από την Βουλγαρία στην Ελλάδα μέσω courier.

Επειδή προβλέπεται να ξεπεράσει στις λιανικές της πωλήσεις το όριο των 35.000,00 ευρώ, η εταιρία έχει λάβει Ελληνικό ΑΦΜ με την προβλεπόμενη διαδικασία και χωρίς φορολογικό εκπρόσωπο.

Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε τα παρακάτω:

1. Η αλλοδαπή εταιρεία ώς προς τις λιανικές πωλήσεις δεν έχει ξεπεράσει ακόμη τα κατώφλια. Δεδομένου ότι έχει πάρει ελληνικό ΑΦΜ και πραγματοποίησε την ηλεκτρονική εγγραφή της έχει υποχρέωση μέχρι να τα ξεπεράσει να υποβάλλει ΦΠΑ (έστω και μηδενικό)?

2. Υποχρεούνται σε Μ.Υ.Φ., Ηλεκτρονικά βιβλία, δήλωση εισοδήματος καθώς και ταμειακή μηχανή (βάσει της εκεί νομοθεσίας εκδίδουν τιμολόγιο στους πελάτες λιανικής)? Η εταιρεία δεν έχει φυσική έδρα στην Ελλάδα

3. Το παραστατικό που θα εκδίδει θα είναι το ίδιο που ορίζει η εκεί νομοθεσία ως προς τη λιανική με μνεία και στο Ελληνικό και στο Βουλγάρικο ΑΦΜ?

4.Υπάρχει κάποια ιδιατερότητα ως προς την υποβολή του Φ.Π.Α. ή απλώς αποδίδει το σύνολο των εκροών που αφορούν πωλήσεις από απόσταση (δε θα έχει εισρροές στο ελληνικό ΑΦΜ)?

Σας ευχαριστούμε