Υπάλληλος ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδοτήσεως λόγω γήρατος επιθυμεί να αποχωρήσει την 01/10/2020 αλλά θα εξακολουθεί να απασχολείται στην ίδια επιχείρηση και μετά την συνταξιοδότηση του.

Παρακαλώ πολύ ενημερώστε με μέσα σε πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να αναλάβει και πάλι καθήκοντα, μετά από την καταγγελία της σύμβασης λόγω συνταξιοδότησης; Συγκεκριμένα μπορεί να γίνει αναγγελία πρόσληψης την επομένη της καταγγελίας;

Με την καταγγελία της σύμβασής του λαμβάνει το 40% της αποζημιώσεως που δικαιούται ως επικουρικώς ασφαλισμένος ή θα αποζημιωθεί όταν λυθεί οριστικά η εργασιακή του σχέση με την εν λόγω επιχείρηση (σε μεταγενέστερο χρόνο της συνταξιοδότησης);