Ιδιώτης-φυσικό πρόσωπο έχει τόσο ατομική επιχείρηση και παράλληλα είναι μέλος-διαχειριστής σε Νομικό Πρόσωπο.

Για την συνεργασία τους εκδίδει σε εξαμηνιαία βάση τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών από την ατομική επιχείρηση προς το Νομικό Πρόσωπο.

Τα έσοδα από την ατομική επιχείρηση -δεν υπάρχει άλλος πελάτης χονδρικής-φορολογούνται από το πρώτο ευρώ με βάση την κλίμακα ελευθέρων επαγγελματιών επειδή ο ίδιος είναι παράλληλα και μέλος του νομικού προσώπου ή μήπως ισχύει και κάτι διαφορετικό?

Σε ποιές περιπτώσεις και ανάλογα με την μορφή του Νομικού Προσώπου (ΑΕ,ΕΠΕ,ΙΚΕ,ΟΕ,ΕΕ τα συνηθέτερα) μπορεί να εκδόσει παραστατικό παροχής υπηρεσίας και πότε όχι?