Θα ήθελα τις λογιστικές εγγραφές σε αγορά επενδυτικού αγαθού με την Π.2869/1987
απο πλευράς πωλητή και αγοραστή καθώς και την αποστολή στοιχείων στην πλατφόρμα
MyDATA καθόσον ο πωλητής διενεργεί στο ΦΠΑ πωλήσεις απαλλασσόμενες με δικαίωμα έκπτωσης
κωδ.349 ενώ ο αγοραστής εισροές με ΦΠΑ κωδ.303-333 και 362-382.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ