Έχω κάνει τροποποιητική στο ε9 εντός 2020 με τις παρακάτω αλλαγές :

1. διαγραφή ακινήτου λόγω νέου τοπογραφικού και λάθους καταγραφής και

2. διαγραφή κτιρίου και εισαγωγή στην γραμμή του οικοπέδου .

Η πλατφόρμα του δήμου είναι ενημερωμένη μέχρι 31/12/2019 χωρίς την διαγραφή των εν λόγω ακινήτων που έγιναν στο 2020.

Πώς θα δηλώσω τη διαγραφή? Προσπάθησα να δηλώσω 0 τμ στη νέα δήλωση του δήμου αλλά διαβάζει την εικόνα του παλιού Ε9 και του ΑΤΑΚ του ακινήτου και βγάζει μήνυμα ότι υπάρχει το ακίνητο βάση του Ε9.