Α.
Οικοδομική επιχείρηση έχει υπαχθεί σε ΦΠΑ αναστολής, σε μια οικοδομική άδεια, που εκδόθηκε μέσα στο 2020.

Έχουν καταχωρηθεί και έχουμε εκπέσει το ΦΠΑ σε όλες τις δαπάνες έκδοσης αδείας και έκτοτε δεν εκδόθηκε άλλο τιμολόγιο.

Γνωρίζω ότι μετά την ημερομηνία υπαγωγής 19-06-2020 δεν θα εκπέσουμε ΦΠΑ σε κανένα τιμολόγιο του έργου.

Δηλαδή, έχουμε πριν την αναστολή ΦΠΑ που εκπέστηκε και μετά την αναστολή ΦΠΑ που δεν θα εκπέσουμε! Φυσικά, το ΦΠΑ που εκπέσαμε θα καταβληθεί με έκτακτη δήλωση ΦΠΑ πριν την μεταβίβαση ακινήτου.

1. Παρακαλώ να επιβεβαιώστε τα παραπάνω, ως προς το ΦΠΑ πριν και μετά την αναστολή.

2. Ποια είναι η αντιμετώπιση σε τιμολόγια ενδοκοινοτικής απόκτησης;; Θα πληρωθεί ΦΠΑ ή όχι;; Που θα πληρωθεί το ΦΠΑ;;

3. Το βιβλίο κοστολογίου το τηρούμε κανονικά. Το ΦΠΑ μη εκπιπτόμενο θα πρέπει να είναι σε ξεχωριστεί στήλη ΦΠΑ ή σε δαπάνες χωρίς ΦΠΑ. βλέπε παράδειγμα επισυναπτόμενο αρχείο.

Β.

Η επιχείρηση έχει και άλλη παράλληλη δραστηριότητα. Την συγγραφή βιβλίων.Η επιχείρηση έχει εκδόση με δικά της έξοδα ένα βιβλίο.

Παράλληλα με ιδιωτικό συμφωνητικό έχει παραχωρήσει σε Γερμανική εταιρεία την δυνατότητα να παράγει και να πουλάει αντίτυπα και στο τέλος μιας περιόδου να μας καταβάλει δικαιώματα για τις πωλήσεις.

1. Θα πρέπει να εκδώσουμε παραστατικό.

2. Θα πρέπει να χρεώσουμε ΦΠΑ ή θεωρείτε ενδοκοινοτικές παροχές υπηρεσιών αρθρ 14.2α

3. Θα πρέπει να γίνει κάποια παρακράτηση επί του τιμολογίου;