Εταιρία έχει εντάξει το σύνολο του προσωπικού της στον Μηχανισμό Συνεργασία. Δηλαδή αντί για 5νθήμερη πλήρη απασχόληση 8 ώρες τη μέρα, πλέον εργάζονται 5νθήμερο 4 ώρες τη μέρα.
Σχετικά με τα δώρα και επιδόματα ο νόμος αναφέρει Ενός εργαζόμενους των επιχειρήσεων-εργοδοτών που εντάσσονται στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», καταβάλλεται αναλογία του επιδόματος αδείας και του επιδόματος Χριστουγέννων έτους 2020, υπολογιζόμενα επί ενός οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία και καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Υπέθεσα ότι μειώνεται ανάλογα και η άδεια το επίδομα αδείας με βάση τα ισχύοντα στον μηχανισμό Συνεργασία.
Μιλώντας όμως με συναδέλφους σας για τον υπολογισμό του Αυγούστου μου είπαν ότι η άδεια και το επίδομα αδείας είναι ανεξάρτητα από το Συνεργασία. Δηλαδή δίνονται ολόκληρα σα να μην ήταν ενταγμένοι οι εργαζόμενοι στον μηχανισμό.
Ισχύει όντως κάτι τέτοιο? Και εάν ναι, οι ώρες που θα δηλωθούν στο Εργάνη θα αφορούν μόνο στο διάστημα του Αυγούστου που οι εργαζόμενοι πράγματι δούλεψαν και όχι σε ολόκληρο τον μήνα, δηλαδή το διάστημα που οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε κανονική άδεια δεν θα απεικονιστεί καθόλου στα έντυπα φάση Α και Β?
Παρακαλώ απαντήστε άμεσα καθώς επείγει ο υπολογισμός του επιδόματος αδείας.
Ευχαριστώ