Για την υποβολή του Ε1 ενός φυσικού προσώπου το οποίο έχει κέρδη από συμμετοχή σε εταιρία με απλογραφικά , πρέπει να σταλεί από την εταιρία πρώτα το έντυπο βεβαίωσης αποδοχων-εισοδημάτων από τόκους , μερίσματα, δικαιώματα .
Στο έντυπο αυτό συμπληρώνουμε την επιλογή 2 μερίσματα Ν.Π κ νομικών οντοτήτων με απλογραφικά . -συντελεστής παρακράτησης 0%-Έπειτα τα δύο ποσά που χρειάζονται από το έντυπο Ν της επιχείρησης, είναι οι Ακαθάριστες Αποδοχές (κέρδη φορολογημένα στο όνομα της εταιρίας του εντύπου Ν) και ο φόρος .Αν τα δύο αυτά ποσά συμπληρωθούν τότε οι καθαρές αποδοχές είναι ίσες με τις ακαθάριστες καθώς ο φόρος δε μειώνει τις καθαρές.Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το εξής παράδοξο: Αν συμπληρώσω τον κωδικό 431 με τις καθάρες αποδοχές (μετά φόρων) βγαίνει το σφάλμα του taxisnet όπου με προειδοποιεί ότι το ποσό είναι διαφορετικό από αυτό που έχει στα αρχεία της η υπηρεσία.Αν συμπληρώσω το τις ακαθάριστες αποδοχές η υποβολή συνεχίζεται χωρίς κανένα σφάλμα. Όπου όμως σε αυτή την περίπτωση ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ πληρώνει το φυσικό πρόσωπο φόρο αλληλεγγύης επί εισοδήματος ακαθάριστου.

Ποιά είναι η λύση?Προχωράω στη συμπλήρωση βάζοντας εξ αρχής στο έντυπο βεβαίωσης αποδοχων-εισοδημάτων από τόκους , μερίσματα, δικαιώματα .καθαρές αποδοχές και καθόλου φόρους?