Εποχιακή επισιτιστική επιχείρηση μπορεί να θέσει σε αναστολή το προσωπικό της και για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο? Και επίσης ισχύει και για αυτήν την επιχείρηση η υποχρέωση διατήρησης του προσωπικού για 45 μέρες ή λόγω της εποχικότητας μπορεί στα τέλη Αυγούστου να προβεί σε καταγγελίες σύμβασης?