Επιχείρηση ΟΕ με 2 ομόρρυθμους εταίρους θέλει να προσλάβει ένα από τα ομόρρυθμα μελή- διαχειριστή , ως υπάλληλο γραφείου, μπορεί να το κάνει;
Eάν ναι
1. Υπάρχει περίπτωση να αμφισβητηθεί το έξοδο σε ένα έλεγχο;
2. Ελλοχεύει κίνδυνος να μην αναγνωρίσει το ΙΚΑ τις ημέρες ασφάλισης;

3.Σε σχέση με τις απαραίτητες ενέργειες για την πρόσληψη υπάρχει κάποια διαφορετική αντιμετώπιση σε σχέση με ένα κοινό εργαζόμενο;
4. Εάν γίνει η πρόσληψη , τότε έχουμε εξαρτημένη εργασία που συνεπάγεται την τήρηση του εργατικού δίκαιου όπως ένα κοινό εργαζόμενο;( πχ ωράριο, άδειες )