Καλημέρα σας.

Εργαζόμενος με ασφάλιση ΙΚΑ έχει τα παρακάτω χαρακτησριστικά :

Ηλικία : Ημ. γέννησης 14/06/1963

1η ασφάλιση ΙΚΑ : 06/10/1981

1η ασφάλιση στην εταιρεία μας : 08/07/1982 και εργάζεται έως σήμερα αδιαλλείπτως .

Ασφαλιστικό πακέτο : ( 105/3133 & 024&027) ΙΚΑ ΜΙΚΤΑ ΒΑΡΕΑ & ΙΚΑ πρώην ΤΑΠΙΤ απο 08/07/1982 έως σήμερα

Σύμβαση : Μετάλλου και μεταλλουργικές επιχειρησεις ( Τεχνιτες , Βοηθοί)

Πότε μπορεί να θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης ?

Σας ευχαριστώ για τν άμεση ανταπόκριση,
Με εκτίμηση