Γερμανική εταιρεία (GmbH) ιδρύει μονοπρόσωπη ΙΚΕ στην Ελλάδα, στην οποία κατέχει το 100%.

Έχουμε τα εξής ερωτήματα:
1. Σε περίπτωση που η Γερμανική εταιρεία κάνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην Ελληνική ΙΚΕ που κατέχει , η διαδικασία είναι η κλασική; Δηλαδή τροποποίηση καταστατικού πρώτα της Ελληνικής ΙΚΕ και μετά κατάθεση των χρημάτων στον όψεως της Ελληνικής; Ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου 1% ισχύσει κανονικά;

2. Σε περίπτωση που η Γερμανική Εταιρεία δανείσει την Ελληνική και το συμφωνητικό καταρτιστεί στο εξωτερικό και το ποσό του δανείου δεν έρθει ποτέ στην Ελλάδα (θα κατατεθεί σε όψεως της Ελληνικής ΙΚΕ στο εξωτερικό) έχει χαρτόσημο αυτός ο δανεισμός; Εννοείται ότι τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν στη Γερμανία από την Ελληνική ΙΚΕ για να πληρωθούν προμηθευτές του εξωτερικού.

Ο τόκος που θα πληρώνει η Ελληνική ΙΚΕ στην Γερμανική μητρική εταιρεία έχει χαρτόσημο; Το κεφάλαιο που θα αποπληρώνει η Ελληνική ΙΚΕ στη Γερμανική μητρική εταιρεία έχει χαρτόσημο; Ποιο είναι το ποσοστό του χαρτοσήμου στις δυο περιπτώσεις;

Στον τόκο που πληρώνει η Ελληνική ΙΚΕ στη Γερμανική θα έχει 15% παρακράτηση φόρου; Εάν ναι, πως θα τον συμψηφίζει η Γερμανική εταιρεία;

Για την κατάρτιση φακέλου ενδοομιλικών συναλλαγών ποιο ποσό θεωρείται ως συναλλαγή; Ο τόκος που καταβλήθηκε εντός του έτους ή το ποσό του δανείου που εκταμιεύτηκε εντός του έτους;

3. Σε περίπτωση που η Γερμανική Εταιρεία δανείσει την Ελληνική και το ποσό του δανείου έρθει στην Ελλάδα, πόσο χαρτόσημο έχει αυτός ο δανεισμός; Πρέπει πρώτα να κατατεθεί το συμφωνητικό δανεισμού στην Ελληνική ΔΟΥ, να πληρωθεί το χαρτόσημο και μετά να έρθει το ποσό στο λογαριασμό της Ελληνικής ΙΚΕ στην Ελλάδα από τη Γερμανία; Ή ισχύει το 5μερο από την κατάρτιση του συμφωνητικού; Το ποσό μπορεί να εμβαστεί και πριν την πληρωμή του χαρτοσήμου;

Ο τόκος που θα πληρώνει η Ελληνική ΙΚΕ στην Γερμανική μητρική εταιρεία έχει χαρτόσημο; Το κεφάλαιο που θα αποπληρώνει η Ελληνική ΙΚΕ στη Γερμανική μητρική εταιρεία έχει χαρτόσημο; Ποιο είναι το ποσοστό του χαρτοσήμου στις δυο περιπτώσεις;

Στον τόκο που πληρώνει η Ελληνική ΙΚΕ στη Γερμανική θα έχει 15% παρακράτηση φόρου; Εάν ναι, πως θα τον συμψηφίζει η Γερμανική εταιρεία;

Για την κατάρτιση φακέλου ενδοομιλικών συναλλαγών ποιο ποσό θεωρείται ως συναλλαγή; Ο τόκος που καταβλήθηκε εντός του έτους ή το ποσό του δανείου που εκταμιεύτηκε εντός του έτους;

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων και σας παρακαλώ για μια άμεση απάντησή σας!